Inicjatywa. The Initiative. Zmilitaryzowana jednostka naukowa podległa Pentagon'owi, której strefą działań jest Sunnydale. Celem Inicjatywy są HST, czyli stworzenia ponadnaturalne takie jak demony i wampiry. Inicjatywa ma na celu walkę z HST i badania nad nimi. Jednym z ich wynalazków jest chip, który wszczepiają Spike'owi. Chip nie pozwala wampirowi, który ma go wszczepiony, zranić w sposób bezpośredni, żadnej żywej istoty (ludzkiej). Na czele Inicjatywy stoi prof. Maggie Walsh. Szefem pionu wojskowego jest pułkownik McNamara. Członkami Inicjatywy są także: Riley, Forrest, Graham, oraz przez pewien czas Buffy. Inicjatywa prowadzi badania, których wynikiem ma być doskonała broń do walki z HST. Bronią tą ma być ADAM. Jednak ADAM ucieka Inicjatywie. Także Riley jest produktem Inicjatywy. Inicjatywa, pod kierownictwem prof. Walsh mimo swoich pięknych celów jest bardzo niebezpieczna.


Autor: RMK  

~Ender's SMG~*~BuffyPedia~

"Buffy The Vampire Slayer" TM and © (or copyright) Fox and its related entities. All rights reserved. This web site, its operators and any content on this site relating to "Buffy The Vampire Slayer" are not authorized by Fox.