Quentin. Jeden z członków Rady Obserwatorów. Quentin przybywa do Sunnydale z misją przetestowanie Buffy i Giles'a. Ma on mieć pieczę nad testem Buffy, który to test ma sprawdzić jej przydatność jako pogromcy. Po tym jak stwierdza, że Giles jest dla Buffy jak ojciec, odsuwa Giles'a od obowiązków Obserwatora, a Buffy i Faith przyznaje nowego obserwatora w osobie Wesley'a.wróć
Wróć

Autor: RMK  

~Ender's SMG~*~BuffyPedia~

"Buffy The Vampire Slayer" TM and © (or copyright) Fox and its related entities. All rights reserved. This web site, its operators and any content on this site relating to "Buffy The Vampire Slayer" are not authorized by Fox.