Dyrektor Bob Flutie. Flutie jest dyrektorem Sunnydale High w czasie, gdy zaczyna tam uczęszczać Buffy. Flutie jest otwarty na potrzeby młodzieży i rozumie ją, nie interesuje go także to, co kto zrobił wcześniej. Zgodnie ze swą postawą targa akta Buffy, by ,dostrzegając w ich strzępach informacje o tym że Buffy spaliła szkolną salę gimnastyczną, zaraz je skleić. Bob jest czuły na problemy młodzieży i wychodzi z założenia, że jako dyrektor Sunnydale High powinien przytulać jego uczniów, oczywiście jak zaraz sam dodaje chodzi tylko o przytulanie psychiczne, gdyż na przytulanie fizyczne wszyscy są w Sunnydale High bardzo uczuleni. Bob Flutie jest tak otwarty na potrzeby uczniów, że w końcu zostaje pożarty przez członków "paczki" ("The Pack" tłumaczy się raczej na "sfora", ale sens tytułu tego odcinka bardziej oddaje słowo "paczka"). Pożarcie Filutie'go przez Heidi, Kyle'a, Rhonda'y i Tor'a kończy definitywnie erę "przyjaźni" szkoły dla uczniów w Sunnydale High, a rozpoczyna erę dyrektora Snyder'a i jego rządów.wróć
Wróć

Autor: RMK  

~Ender's SMG~*~BuffyPedia~

"Buffy The Vampire Slayer" TM and © (or copyright) Fox and its related entities. All rights reserved. This web site, its operators and any content on this site relating to "Buffy The Vampire Slayer" are not authorized by Fox.