Forrest. Forrest Gates. Przyjaciel i towarzysz broni Riley'a. Forrest tak jak i Riley jest członkiem Inicjatywy i podwładnym prof. Maggie Walsh. Po tym jak Riley odszedł z Inicjatywy Forrest zaczął się od niego odsuwać. Forrest zginął z ręki ADAM'a i przyłączył się do niego po swojej śmierci.



wróć
Wróć

Autor: RMK  

~Ender's SMG~*~BuffyPedia~

"Buffy The Vampire Slayer" TM and © (or copyright) Fox and its related entities. All rights reserved. This web site, its operators and any content on this site relating to "Buffy The Vampire Slayer" are not authorized by Fox.