Zindeksowano 429 postacji, z czego opisano 79 (18.41%), dodano zdjęcia dla 30 postacji
Zindeksowano 100 odcinków, z czego opisano 56 (56.0%)
Zindeksowano 12 rodzajów broni, z czego opisano 3 (25.0%), dodano zdjęcia do 0
Aktualna wersja : 852
Generator : E:\HTML\ODCINKI\STAT_FOR_JS.EXE