Łatwo zauważyć, że w wielu opisach postaci użyłem ciekawych form pisowni imion. Najlepszym przykładem może być to, że zamiast "Xandrowi" ja piszę "Xander'owi". Jest to podyktowane tym, że proces przepisywania treści opisu postaci ze zwykłego pliku tekstowego w HTML odbywa się automatycznie. Automatyzacja procesu polega na tym, że program dodaje do tekstu HTML'owe teg'i i czasami linki do innych postaci, a poniewa jestem osobą leniwą, nie chciało mi się zbytnio wysilać nad wprowadzaniem możliwości odmieniowywania ;-) imion. Stąd zamiast lepiej brzmiącego "Xendrowi" jest i będzie "Xander'owi".