Joss Whedon

"The series is based on the idea that high school
is the most horrifying experience a human being can go through."

"Ten serial bazuje na idei, że szkoła średnia
jest najbardziej straszliwym doświadczeniem,
przez jakie istota ludzka może przejść."Joss Whedon (twórca Buffy)