Tom Warner. Student trzeciego (ostatniego) roku Crestwood College, kierunku historia. Tom jest członkiem Delta Zeta Kappa. Tom poznaje Buffy przez Cordelia'e, która chcąc się wprosić na przyjęcie organizowane przez Delta Zeta Kappa, na które chce iść z Richard'em, zmusza Buffy do rozmowy z Tom'em. Tom próbuje zgrywać spokojnego i nieśmiałego chłopaka, który chce tylko spokojnie żyć. Callie mówi o Tom'ie, że jest milszy niż reszta Delta Zeta Kappa, i dlatego należy na niego uważać. Tom twierdzi, że do Delta Zeta Kappa zapisał się tylko po to aby sprawić przyjemność ojcu i dziadkowi, którzy w czasach studenckich byli członkami bractwa. W rzeczywistości to on prowadzi rytuał oddawania pokarmu Machida'dzie. Tom jest całkowicie oddany swojemu panu - Machida'dzie. Ostatecznie po tym jak Buffy zabiła Machida'e Tom został aresztowany i skazany na kilkukrotne dożywocie. Także firma jego rodziny zbankrutowała.wróć
Wróć

Autor: RMK  

~Ender's SMG~*~BuffyPedia~

"Buffy The Vampire Slayer" TM and © (or copyright) Fox and its related entities. All rights reserved. This web site, its operators and any content on this site relating to "Buffy The Vampire Slayer" are not authorized by Fox.