Ta'hoffren (pisany także D`Hoffryn). Jeden z królów demonów. Jego siedziba znajduje się w Arash Ma`har. Ma moc zmiany ¶miertelnika w demona, dokładniej za¶ w demona zemsty. Ta'hoffren wkracza do działania gdy na Ziemi pojawi się osoba z silnym talentem magicznym. Tak± osob± była Anya, któr± Ta'hoffren przekształcił, około roku 880 n.e., w Anyanka'ę, osob± tak± mogła się też stać Willow.


Autor: RMK  

~Ender's SMG~*~BuffyPedia~

"Buffy The Vampire Slayer" TM and © (or copyright) Fox and its related entities. All rights reserved. This web site, its operators and any content on this site relating to "Buffy The Vampire Slayer" are not authorized by Fox.